Wat doen we?

Kinderdagopvang de Beestenboel wil zich inzetten voor het welzijn en de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. We bieden dan ook opvang voor:

• Kinderopvang baby’s
  en dreumesen                      0 –  2 jaar

• Kinderopvang peuters        2 –  4 jaar

• Peuterspeelzaal                   2 –  4 jaar

• Buitenschoolse opvang*    4 –  13 jaar

• Vakantieopvang                   0 –  13 jaar

* voorschoolse- en naschoolse opvang

Wij zijn er voor  ALLE kinderen van 0-13 jaar. Ook als u  als ouder géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u toch met uw kind vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal van de Beestenboel.  U betaalt dan een maandelijkse ouderbijdrage en wij vragen voor u gemeentelijke subsidie aan. Deze gemeentelijke subsidie is gelijk aan de belastingteruggave die ouders met recht op kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Dagopvang

Onze dagopvang is er voor de kinderen van 0-4 jaar

Wij zijn een kleinschalige professionele kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen waarvan hun ouders/verzorgers aan het werk zijn, zich bij ons vertrouwd en geborgen voelen. We vangen de kinderen op in een gezellige uitdagende omgeving. Omdat we één groep hebben, zitten broertjes en zusjes ook gezellig bij elkaar in dezelfde groep.
Onze groepsruimte heeft plaats voor 14 kinderen de ruimte is ingedeeld in verschillende kamers en ontwikkelingsgerichte speelhoeken zodat elk kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. SPELEN IS LEREN zeggen wij altijd!

Buiten hebben de kinderen bij ons veel speelruimte en dus de mogelijkheid om hun fantasie te kunnen uiten en lekker vrij te kunnen bewegen.

We hebben 2 momenten op de dag vast gezet in een zogeheten activiteitenblok. Wij vinden het erg belangrijk dat we een vast blok op de dag hebben waar geen kinderen gebracht of gehaald worden, zodat wij dan heel gericht kunnen werken aan de ontwikkeling en ontwikkelingsstimulering van de kinderen. We noemen dit onze activiteitenblokken en ons peuterspeelzaal blok. Buiten deze blokken kunnen ouders per kwartier hun kind brengen of halen.

Zie hieronder het onderzoeksrapport van de GGD

Inspectierapporten GGD

Peuterspeelzaal

Onze peuterspeelzaal is er voor alle kinderen van 2-4 jaar.

Dus ook peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn heel erg welkom op de peuterspeelzaal.
De overheid (de gemeente Hardenberg) stimuleert het bezoek van uw peuter aan de peuterspeelzaal en subsidieert daarom dan ook een groot deel van de kosten.

We bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag peuterspeelzaal van 08:30 – 12.30 uur.
De kinderen die op deze momenten al op de dagopvang zijn gaan samen mee naar de peutergroep.

De peuterspeelzaal is voor kinderen een heel goede voorbereiding op de basisschool en daarom werken we ook samen met de basisschool.  Zo gaan onze peuters vanaf 3,5 jaar één keer in de maand naar kleuterklas en draaien ze een ochtend mee met de jongste kleuters.
Ook
worden er verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de basisschool en worden onze thema’s op elkaar afgestemd.

 

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is voor de kinderen van 4 tot 13 jaar.

Deze bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantie opvang

Wij hebben een samenwerking met CBS Rheezerveen en mogen ons samen IKC Reezerveen noemen.  Als de school uit is staan wij klaar om de kinderen op te vangen voor de BSO.
Zij komen samen in de groep van de dagopvang. Wel hebben we de mogelijkheid om ook in een andere ruimte te kunnen spelen met o.a.: Knutsel materiaal, Lego, Playmobil enz.
Zo is er geen gevaar voor de allerkleinsten van de dagopvang en kunnen de kinderen van de BSO met alle materialen spelen die voor hun leeftijden bedoeld zijn.

Zie hieronder het onderzoeksrapport van de GGD

Inspectierapporten BSO