Wat doen we?

Kinderdagopvang de Beestenboel wil zich inzetten voor het welzijn en de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. We bieden dan ook opvang voor:

• Kinderopvang baby’s
  en dreumesen                      0 –  2 jaar

• Kinderopvang peuters        2 –  4 jaar

• Peuterspeelzaal                   2 –  4 jaar

• Buitenschoolse opvang*    4 –  13 jaar

• Vakantieopvang                   0 –  13 jaar

* voorschoolse- en naschoolse opvang

Wij zijn er voor  ALLE kinderen van 0-13 jaar. Ook als u  als ouder géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u toch met uw kind vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal van de Beestenboel.  U betaalt dan een maandelijkse ouderbijdrage en wij vragen voor u gemeentelijke subsidie aan. Deze gemeentelijke subsidie is gelijk aan de belastingteruggave die ouders met recht op kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Dagopvang

Onze dagopvang is er voor de kinderen van 0-4 jaar

Wij zijn een kleinschalige professionele kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen waarvan hun ouders/verzorgers aan het werk zijn, zich bij ons vertrouwd en geborgen voelen. We vangen de kinderen op in een gezellige huiselijke sfeer. Omdat we één groep hebben, zitten broertjes en zusjes ook gezellig bij elkaar in dezelfde groep.
Onze groepsruimte heeft plaats voor 20 kinderen de ruimte is ingedeeld in verschillende kamers en ontwikkelingsgerichte speelhoeken zodat elk kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. SPELEN IS LEREN zeggen wij altijd!

Buiten hebben de kinderen bij ons veel speelruimte en dus de mogelijkheid om hun fantasie te kunnen uiten en lekker vrij te kunnen bewegen.

Onze tijden zijn extra flexibel gemaakt zodat de ouders/verzorgers zelf kunnen bepalen wanneer ze hun kind brengen of halen. We doen dit per kwartier. Wel vinden wij het erg belangrijk dat wij een vast blok op de dag hebben waar geen kinderen gebracht en gehaald worden, zodat wij dan heel gericht kunnen werken aan de ontwikkeling en ontwikkelingsstimulering van de kinderen. Dit is ons activiteitenblok en onze peuterspeelzaal.

Zie hieronder het onderzoeksrapport van de GGD
KDV De Beestenboel jaarlijks onderzoek 240221

Peuterspeelzaal

Onze peuterspeelzaal is er voor alle kinderen van 2-4 jaar. 

Dus ook peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn heel erg welkom op de peuterspeelzaalDe overheid (de gemeente Hardenberg) stimuleert het bezoek van uw peuter aan de peuterspeelzaal en subsidieert daarom dan ook een groot deel van de kosten.

We bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag peuterspeelzaal van 08:15 – 12:15 uur.

De peuterspeelzaal is voor kinderen een heel goede voorbereiding op de basisschool en werken we ook samen met de basisschool. Zo gaan onze peuters vanaf 3,5 jaar één keer in de maand naar de basisschool en draaien ze een ochtend mee met de jongste kleuters.

De kinderen die op deze momenten al op de dagopvang zijn gaan samen mee naar de peutergroep.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is voor de kinderen van 4 tot 13 jaar.

Deze bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantie opvang

Wij hebben een samenwerking met de Basisschool de Wegwijzer in Schuinesloot.
Als de school uit is halen wij de kinderen op om naar de BSO te gaan. Ook halen wij kinderen op uit Slagharen bij KBS de Kwinkslag, OBS de Regenboog en SBO de Vonder.

Op de maandag geven wij Sport BSO via Sportservice Hardenberg.
Op de drukke dagen zijn wij te vinden in Ons Trefpunt te Schuinesloot (naast de basisschool)
Op de rustige dagen (woensdag en vrijdag) komen de kinderen samen in de groep van de dagopvang.
We hebben voor de BSO een speciale ruimte waar ze zich uit kunnen leven met klein materiaal zoals: knutsel materiaal, Lego, Playmobil enz.
Zo is er geen gevaar voor de allerkleinsten van de dagopvang en kunnen de kinderen van de BSO met alle materialen spelen die voor hun leeftijden bedoeld zijn.

Zie hieronder het onderzoeksrapport van de GGD
BSO De Beestenboel locatie Ons Trefpunt jaarlijks onderzoek 100521