Kinderopvang 0 -13 jaar

Landelijk gelegen kinderopvang in Rheezerveen met een gezellige en uitdagende speel-leer omgeving, met veel ruimte zowel binnen als buiten. Met o.a. grote buitenspeelruimte met veel groen, een moestuin en een ontdektuin.

Bekijk het complete aanbod

Dagopvang

We vangen de kinderen op in een gezellige uitdagende omgeving. Onze groepsruimte heeft plaats voor 14 kinderen.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is voor kinderen een heel goede voorbereiding op de basisschool. We werken daarom ook samen met de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Voor de kinderen van 4 tot 13 jaar. Bestaande uit voorschoolse-, naschoolse-  en vakantie opvang

Over ons

Wij zijn kinderopvang de Beestenboel Rheezerveen en ons team verzorgt de opvang van uw kind op een professionele, verantwoorde en veilige manier.  We hebben een klein vast team van pedagogisch medewerkers. Vaste en vertrouwde gezichten voor uw kinderen.

Bij kinderdagverblijf de Beestenboel willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van elk kind, van baby tot tiener. Vanuit onze overtuiging dat je kinderjaren van grote betekenis zijn voor de rest van je leven.

“Kinderen worden gestimuleerd om ervaringen op te doen die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind.”

“We zorgen voor een gezellige en uitdagende speel-leer omgeving die aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.”

“Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar wat de kinderen leuk vinden en nodig hebben en spelen daarop in.”

“Ieder kind wordt op een positieve manier benaderd. We willen de kinderen bewust positief  benaderen zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en respect leren tonen voor anderen,de omgeving en zichzelf.”

Wat doen wij?

Wij zijn er voor  ALLE kinderen van 0-13 jaar.

Ook als u  als ouder géén recht heeft op kinderopvangtoeslag,
kunt u toch met uw kind vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal
van de Beestenboel.  

Praktische informatie

Adres en telefoon

Bouwmansweg 3
7797 HM, Rheezerveen
+31(0)6 383 76 617

Alg. openingstijden

Dagelijks van maandag t/m vrijdag open van 06:45- 18:30
Bekijk alle tijden op de pagina openingstijden