Wie zijn we?

Wij zijn kinderopvang de Beestenboel en ons team verzorgt de opvang van uw kind op een professionele, verantwoorde en veilige manier.  We hebben een klein vast team van pedagogisch medewerkers. 
Vaste en vertrouwde gezichten voor uw kinderen. Bij kinderdagverblijf de Beestenboel willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van elk kind, van baby tot tiener. Vanuit onze overtuiging dat je kinderjaren van grote betekenis zijn voor de rest van je leven.

Bij de Beestenboel bieden wij uw kind goede zorg in een warme, liefdevolle en veilige omgeving. Dat doen we binnen het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.

Persoonlijke aandacht, rust en stabiliteit vinden wij heel belangrijk. Net als samen plezier maken. In contact met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden die belangrijk zijn om uit te groeien tot gelukkige, zelfverzekerde mensen. Samen met ouders zorgen we ervoor dat kinderen een goede basis leggen voor hun toekomst en deelname aan onze maatschappij.

We zorgen voor een gezellige en uitdagende speel-leer omgeving die aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.  Zo hebben we binnen één grote gezamenlijke ruimte met een grote tafel waar we samen eten en drinken, knutselen en spelletjes doen. En daarnaast hebben we verschillende kleinere hoeken waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Buiten hebben we een grote buitenspeelruimte met veel groen, een moestuin en een ontdektuin.

Binnen onze visie staat respect voor het kind centraal en ieder kind wordt met respect benaderd vanuit de eigen belevingswereld.

Ieder kind wordt op een positieve manier benaderd. We willen de kinderen bewust positief benaderen zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en respect leren tonen voor anderen, de omgeving en zichzelf.

 

Ieder kind heeft recht op een optimale ontwikkeling. De ontwikkelingsmogelijkheden en sterke punten van een kind vormen het uitgangspunt van ons handelen. Kinderen worden gestimuleerd om ervaringen op te doen die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind.

Ieder kind wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Vanuit een sfeer van veiligheid en vertrouwen krijgt ieder kind de ruimte voor creatieve experimenten. Door deze nieuwe ervaringen wordt de zelfstandigheid van kinderen vergroot.

Ieder kind krijgt hierdoor de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar wat de kinderen leuk vinden en nodig hebben en spelen daarop in.
Zo kunnen kinderen zich bij ons zorgeloos ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes.

Hoe wij dat doen?
Dat leest u in ons pedagogisch beleid. Het vormt de basis voor de manier waarop wij werken binnen onze kinderopvang.